Dokumenty szkolne

documents
  1. Statut Zespołu Szkółpobierz
  2. Statut Przedszkola Samorządowego w Lelisiepobierz
  3. Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2014-2019 pobierz
  4. Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników pobierz
  5. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisiepobierz
  6. Wykaz dni galowych, wolnych od zajęć dydaktycznych, otwartych i wywiadówek w roku szkolnym 2019/2020pobierz