Dokumenty szkolne

documents
  1. Statut Zespołu Szkółpobierz
  2. Statut Przedszkola Samorządowego w Lelisiepobierz
  3. Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2014-2019 pobierz
  4. Plan Pracy Szkoły 2015-2016pobierz
  5. Szkolny Program Profilaktyki pobierz
  6. Program Wychowawczy pobierz
  7. Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników pobierz
  8. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisiepobierz