Ogłoszenie wyników konkursu "Pocztówka Gminy Lelis”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego Pocztówka Gminy Lelis.

Po raz pierwszy Centrum Kultury Bibliotki i Sportu oraz Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie wspólnie zorganizowały konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Ku naszemu zaskoczeniu i wielkiej radości konkurs na Pocztówkę Gminy Lelis wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów z terenu naszej gminy.
W dniu 2 marca 2018r. Komisja Konkursowa w składzie: Marta Trzcińska, Bartosz Podolak, Iwona Mielnicka, Janina Rogalska, dokonała oceny 166 pięknych projektów pocztówek.

Prace zgłoszone do konkursu oceniane były w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: przedszkole (dzieci w wieku 3 – 5 lat) - wpłynęło 25 prac;
 • II kategoria: oddziały przedszkolne 0 – klasa III SP - wpłynęło 75 prac;
 • III kategoria: klasy IV – VII SP - wpłynęło 66 prac.

Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

 

W KATEGORII PRZEDSZKOLA (DZIECI W WIEKU 3 – 5 LAT):

I MIEJSCE: Hanna Sobiech -  Przedszkole Samorządowe w Lelisie, Ewa Puławska – Przedszkole Samorządowe w Lelisie;

II MIEJSCE : Ksawery Ruszkowski - Przedszkole Samorządowe w Lelisie, Zuzanna Parzych - Przedszkole Samorządowe w Lelisie;

III MIEJSCE: Zofia Mrozek – SP w Dąbrówce,  Zuzanna Puławska - Przedszkole Samorządowe w Lelisie.

WYRÓŻNIENIA: Katarzyna Anna Czech – SP w Łęgu Przedmiejskim,Ignacy Korzeniecki - SP w Łęgu Przedmiejskim.

 

II KATEGORIA: ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 0 – KLASA III SP

I MIEJSCE: Mikołaj Szczubełek – SP w Łęgu Przedmiejskim, Jakub Part – SP w Lelisie, Anna Nasiadka – SP w Nasiadkach;

II MIEJSCE: Joanna Sakowska –SP w Lelisie, Ada Śnietka - SP w Dąbrówce,  Maria Staniek- SP w Lelisie.

III MIEJSCE: Maja Zera- SP w Obierwi, Tymoteusz Nowak – SP w Lelisie, Paula Nasiadka – SP w Nasiadkach.

WYRÓŻNIENIA: Amelia Marzewska – SP w  Nasiadkach, Filip Kowalczyk – SP w Obierwi, Jakub Szczubełek – SP w  Łęg Przedmiejskim, Liliana Lenkiewicz-SP w Łęgu Przedmiejskim, Zuzanna Staśkiewicz – SP w Łęgu Starościńskim, Wiktoria Kaczyńska – SP w Łęgu Starościńskim.

 

III KATEGORIA: KLASY IV – VII SP

I MIEJSCE: Iga Śnietka – SP w Dąbrówce, Adrianna Kowalska – SP w Łęgu Przedmiejskim;

II MIEJSCE: Piotr Duszak – SP w Łęgu Przedmiejskim, Dominik Białobrzewski – SP w Białobieli, Filip Pawłowski – SP w Olszewce.

III MIEJSCE: Maciej Kalinowski – SP w Łęgu Przedmiejskim, Marysia Duszak – SP w Olszewce.

WYRÓŻNIENIA: Amelia Białobrzewska – SP w Białobieli, Amelia Ruszczyk - SP w Nasiadkach, Patrycja Tercjak – SP w Białobieli.

 

Jury dokonując oceny zgłoszonych do konkursu prac brała pod uwagę następujące kryteria:

 • Samodzielność wykonania pracy jako podstawowy warunek uczestnictwa,
 • zgodność pracy z tematem,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność,
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • walory artystyczne i estetyczne.

 

Celem konkursu było:

 • promocja potencjału twórczego młodych mieszkańców naszej Gminy,
 • popularyzacja wiedzy o Gminie Lelis,
 •  odkrywanie bogactwa i piękna poszczególnych miejscowości Gminy Lelis,
 •  budowanie więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym,
 •  rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni wśród uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym,
 •  rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej,
 •  wykorzystanie prac do promocji Gminy Lelis,
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Prace konkursowe zostaną umieszczone w gablotach wystawowych w budynku CK-BiS w Lelisie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Lelisie.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim dzieciom, biorącym udział w konkursie. Dziękujemy też nauczycielom i rodzicom za wsparcie i zaangażowanie.

Opracowały: Iwona Mielnicka, Justyna Majewska