„19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – 2017”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie po raz kolejny przystąpili do światowej kampanii „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – 2017” pod patronatem „Fundacji po DRUGIE” .

Nasza społeczność szkolna chce budować świat, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży, dlatego przez 19 dni listopada w szkole uczniowie wraz z wychowawcami podejmowali różne działania, które wpisywały się w myśl przewodnią akcji. Odbywały się pogadanki, spotkania ze specjalistami (psychologiem, policjantami), projekcje filmów, galerie plakatów itp.

Uczniowie przez własną twórczość powiedzieli NIE przemocy biorąc udział w konkursie plastycznym pt. „Budujemy świat bez przemocy”

Nagrody zdobyli:  

  •      W kategorii klasy I – III SP    

     Krystian Brzuzy klasa IIIa

  •      W kategorii klasy IV –VII SP

     praca zespołowa:   

     Anna Sakowska
     Patrycja Sęk
     Magdalena Kulesza
     Sylwia Karczewska
     Maksymilian Parzych

Gratulujemy!

 

Zwieńczeniem wszystkich działań był Szkolny Dzień Profilaktyki.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w realizację kampanii.

Pedagog szkolny: Aldona Gumkowska