Pszczółki

straz 22Pod koniec maja dzieci z grupy „Pszczółki” uczyły się o różnych rodzajach wykonywanych zawodów. Aby utrwalić swoją wiedzę, w dniu  20.05.2020r., nasza grupa spotkała się z panem strażakiem. Spotkanie odbyło się niedaleko przedszkola, przy pobliskiej Straży Pożarnej w Lelisie. Dzieci z zaciekawieniem słuchały Pana strażaka, który opowiedział wiele ciekawostek o swojej pracy, niezbędnym ubiorze strażaka, a także wyposażeniu wozu strażackiego. Przedszkolaki wykazały się swoją wiedzą na temat numerów alarmowych. Było to ciekawe spotkanie pełne pozytywnych emocji, którego zwieńczeniem było zdjęcie przy wozie strażackim.

Opracowała: Marta Kuliś

konkurs3Dnia 21.04.2021 r. w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. W konkursie wzięło udział 34 uczestników z wszystkich grup przedszkolnych. Głównym celem konkursu było popularyzowanie twórczości J. Tuwima i J. Brzechwy, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze. Podczas występów na scenie dzieci wspaniale zaprezentowały swoje utwory. Uczestników obowiązywał dowolny repertuar - jeden utwór poetycki J. Tuwima lub J. Brzechwy. Zmagania przedszkolaków oceniało jury w składzie: Ewa Chorąży i Danuta Aptacy. Po wysłuchaniu propozycji artystycznych komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
 
W kategorii wiekowej 3-latki:
I miejsce -  Maja Jóźwiak
II miejsce - Gabriela Prusińska
III miejsce - Oskar Chaberek
 
W kategorii wiekowej 4-latki:
I miejsce - Marcelina Niedźwiecka
II miejsce - Adrianna Mielnicka
III miejsce - Liliana Grala
 
W kategorii wiekowej 4-5-latki:
I miejsce - Kacper Tymiński
II miejsce - Marcelina Polkowska
III miejsce - Gabriela Grala
 
W kategorii wiekowej 5-latki:
I miejsce - Dominik Olech
II miejsce - Zuzanna Jóźwiak
III miejsce - Natan Przeradzki
 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone drobne upominki rzeczowe oraz dyplomy - podziękowanie za uczestnictwo. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć, a przede wszystkim dobrą zabawę.
                                                                                                Opracowała: W. Kurpiewska

wielkanoc

Wielkanoc, to szczególny czas w naszym życiu, zarówno prywatnym, jak i przedszkolnym. W dniu 26 marca dzieci w przedszkolu celebrowały zbliżające się święto wielkanocne poprzez wysłuchanie opowiadania wielkanocnego. Tego dnia przedszkolaki opowiedziały o swoich przygotowaniach wielkanocnych, a także poznały zwyczaje charakterystyczne dla naszej kultury i religii. Z tej okazji przedszkolaki wykonały kolorowe wieńce wielkanocne, którymi następnie wspólnie z rodziną udekorowały swoje domy.

Opracowała:  Marta Kuliś

woda 1Dnia 25 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Wody. Na początku zajęć za pomocą burzy mózgów zostało omówione znaczenie wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz sposoby oszczędzania wody. Dzieci aktywnie brały udział w rozwiązywaniu zagadek o wodzie. Aby uczcić znaczenie wody dla nas i całej planety, przedszkolaki pokolorowały obrazek przedstawiającą krople wody. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej. Na zakończenie zajęć każde dziecko odznakę i dyplom.

Opracowała: Marta Kuliś

wiosna 1Staropolskim zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest zrobienie Marzanny, której pożegnanie ma spowodować odejście zimy, przywołanie wiosny i przebudzenie przyrody do życia. Nasze przedszkolaki 22 marca świętowały ten zwyczaj. Impreza rozpoczęła się przeczytaniem listu od Pani Wiosny, a następnie wspólną rozmową dotyczącą wiosennych zwyczajów i pierwszych oznak wiosny. Dzieci przypomniały sobie wygląd wiosennych kwiatów, ptaków powracających z ciepłych krajów oraz zwierząt budzących się z zimowego snu. Punktem kulminacyjnym było wspólne zrobienie Marzanny osadzonej na szkielecie z patyków. Po jej wykonaniu wszyscy wspólnie poszliśmy na spacer, podczas którego mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie, na czele którego widniała Marzanna, którą następnie pożegnaliśmy wykrzykując „żegnaj zimo, witaj wiosno”. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, iż Wiosna zawita do nas na dobre.

Opracowała: Marta Kuliś