Projekt "Piękna Nasza Polska Cała"

W ciągu pierwszego semestru roku przedszkolnego 2018/2019 w grupie czterolatków realizowany był międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”, który miała na celu kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Projekt był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zdania:
1. Nauka i odśpiewanie Hymnu Polski –Mazurka Dąbrowskiego. Hymn  został odśpiewany 9 listopada punktualnie o godzinie 11:11, przystępując w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.
2. Dnia 13 11.2018 odbyła się uroczysta akademia pt. „Ojczyzno Ma”.
3. Przedszkolaki  nauczyły się piosenek o tematyce patriotycznej ,min. ”Płynie Wisła płynie”, ”Piosenka małego  patrioty”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”
4. Dzieci nauczyły się tańców ludowych: „Zając” oraz „Kaczor”
5. Przedszkolaki nauczyły się wiersza o tematyce patriotycznej: „11listopada”, „Święto Narodowe”.  
6. Zorganizowany został kącik o tematyce  folkowej oraz patriotycznej.
7. Dzieci zapoznały się z zabawami ludowymi: ’’Grozik”,”Stary niedźwiedź”, ”Jawor ,jawor”
8. Na skrzydłach historii –wykonanie prezentacji multimedialnej ,w której zaprezentowaliśmy ciekawostki z Lelisa, naszej miejscowości.
9. Wysłanie pocztówki z Lelisa do Pani Ludmiły Fabiszewskiej.
10. Dołączenie do akcji  „Napisz kartkę bohaterom”.
11. Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. ”Moja  mała Ojczyzna”.
12. Szlakiem historii - wycieczka do muzeum Etnograficznego w Lelisie, podczas której przedszkolaki zapoznały się z historią naszego regionu.
Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Opracowały: Justyna Majewska, Iwona Mielnicka

Zajęcia plastyczne z CKBiS

W ciągu pierwszego semestru roku przedszkolnego 2018/2019,  w każdy czwartek w grupie
czterolatków odbywały się zajęcia plastyczne prowadzone przez Panie z CKBiS w Lelisie. Podczas zajęć plastycznych dzieci miały możliwość wykonania różnorodnych prac z wykorzystaniem nietypowych materiałów i tworzyw. Dzieci z dużym angażowaniem tworzyły nowe dzieła i sprawiało im to przyjemność. Dzięki kreatywności i twórczości Pań z CKBiS spotkania były bardzo atrakcyjne i ciekaw dla dzieci, które z niecierpliwością czekały na kolejne.
Bardzo dziękujemy Pani Janinie, Elizie, Karolinie oraz Natalii za współpracę i wspólnie spędzony czas.

Opracowała: Iwona Mielnicka

Warsztaty Świąteczne - Zajęcia otwarte dla rodziców

W środę 12 grudnia 2018r. w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte -  warsztaty świąteczne.   Podczas spotkania rodzice wspólnie z dziećmi ozdobili pierniczki, w to zadanie wszyscy zgromadzeni bardzo się zaangażowali tworząc wspaniałe kolorowe smakołyki. Kolejnym zadaniem dla naszych gości było zaprojektowanie kartki świątecznej na konkurs „Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj” oraz wykonanie świątecznego stroika, tym kreatywnym zabawom towarzyszyły ciepłe rozmowy, uśmiechy i radość ze wspólnie spędzonego czasu.
Dziękujemy za przybycie i wspólnie stworzoną magiczną atmosferę dzięki, której mogliśmy poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowała: Iwona Mielnicka

Spotkanie z Panem Fotografem i Kamerzystą

Naszą grupę 6 grudnia 2018r. odwiedził tata Zuzi, który pracuje jako fotograf i kamerzysta. Podczas spotkania z dziećmi Pan Adam opowiedział o zawodzie, który wykonuje,
dzieci miały również okazję obejrzeć profesjonalny sprzęt oraz różnego rodzaju gadżety i akcesoria związane z zawodem fotografa. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, że podstawą pracy fotografa jest nie tylko talent, ale także ciężka praca, doświadczenie i ciągłe szkolenie oraz wyrabianie tak zwanego "fotograficznego oka".
Dzięki spotkaniom z przedstawicielami różnych zawodów dzieci z naszej grupy poznają zawody, które być może będą wykonywać w przyszłości. Spotkanie te wpływają na kształtowanie się preorientacji zawodowej dzieci w przedszkolu.

 Opracowały: Justyna Majewska, Iwona Mielnicka

Dzień Pluszowego Misia

Są misie brązowe, są misie białe
są misie duże i te całkiem małe
są misie pluszowe, bywają też szklane
i wszystkie są bardzo przez dzieci kochane!

Przedszkolaki z grupy 4 – latków 23 listopada obchodziły Święto Pluszowego Misia. W tym dniu wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia i prezentowały swojego przyjaciela przed całą grupą. Podczas zajęć poznały historię powstania pierwszego misia i wraz ze swoimi pluszakami wykonały osiem misiowych zadań. Po wykonaniu zadań wszyscy otrzymali Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia, Misiową Odznakę i słodki upominek, który przyniósł im prawdziwy pluszowy miś.

Opracowała: Iwona Mielnicka

Dzień Ochrony Praw Dziecka

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 20 listopada 1989 r. "Konwencję o prawach dziecka".
Jest to traktat międzynarodowy powszechny i wszedł on w życie 2 września 1990 r. Polska ratyfikowała tę Konwencję 30 września 1991 r.
Dzień Ochrony Praw Dziecka to bardzo ważny dzień zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych i dlatego 20 listopada wspólnie z naszymi przedszkolakami przypomnieliśmy sobie te ważne prawa. Tego dnia w naszej sali umieściliśmy kolorowe plakaty, które przypominały nam czego dotyczą prawa dzieci i opowiadały jak należy ich przestrzegać. Plakaty opowiadały nam o prawie do: życia i rozwoju, nazwiska, uzyskania obywatelstwa, poznania swego pochodzenia, zachowania tożsamości, wychowywania się w rodzinie, życia bez przemocy i poniżania, poszanowania życia prywatnego, wolności myśli, sumienia i religii, informacji i materiałów z różnych źródeł, nauki, zgodnie z jego możliwościami, i przygotowania do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie w pokoju, zrozumieniu, tolerancji, równości płci, przyjaźni między różnymi grupami etnicznymi, religijnymi, narodami, zabawy i wypoczynku.
Na zakończenie zajęć przedszkolaki otrzymały zakładki do książek prezentujące ich prawa.

Opracowała: Iwona Mielnicka

PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ

Dzień 13 listopada 2018r był wyjątkowo uroczystym dniem dla całego przedszkola. Tego dnia wszystkie dzieci w odświętnych strojach, które zostały odznaczone kotylionem w barwach ojczystych odśpiewały hymn narodowy. Pieśni i wiersze patriotyczne były pięknym oddaniem pamięci tamtych dni…
Miłym akcentem był również liczny udział dzieci w konkursie plastycznym „Moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu było uczczenie 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz budzenie świadomości narodowej wśród najmłodszych. Do przedszkola wpłynęło aż 47 prac przedszkolaków ze wszystkich grup wiekowych. Komisja wyłoniła 10 zwycięzców, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki. Prace konkursowe zostały zaprezentowane podczas wystawy w naszym przedszkolu pt. „Piękna Nasza Polska Cała!”
Mamy nadzieję, że udział w akademiach o tematyce patriotycznej przyniesie zamierzone efekty, a dzieci wyrosną na mądrych i dumnych ze swojego kraju patriotów.

Opracowała Anna Cherubin

Wycieczka do Ostrołęckiego Centrum Kultury – Pokahontas

Nasze przedszkolaki 8 listopada 2018r. wybrały się na wycieczkę do Ostrołęckiego Centrum
Kultury w Ostrołęce na przedstawienie pt. Pokahontas w wykonaniu aktorów z Katolickiego Teatru Edukacji. Na wycieczkę zabraliśmy ze sobą naszą przedszkolną maskotkę „Misia Puszatka”, którą podczas podróży i występu opiekowały się wszystkie przedszkolaki.
Spektakl był bardzo barwny, zawierał elementy humorystyczne, efekty specjalne i angażował dzieci w wspólny śpiew i taniec. Głównym przesłaniem obejrzanego występu było pokazanie widzom, że każdy problem można rozwiązać bez używania przemocy i że najważniejsze jest dobro, które każdy z nas ma w swoim sercu.

Opracowała: Iwona Mielnicka

Spotkanie z bibliotekarzem

 6 listopada naszą grupę odwiedził znany już dzieciom gość – Pani Basia Sęk bibliotekarz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie. Pani Basia opowiedziała dzieciom o swojej pracy w bibliotece i przyniosła kolorową książeczkę o przygodach „Kici Koci”, która bardzo zainteresowała małych czytelników.
Pani bibliotekarz pokazała dzieciom kolorowe ilustracje, zwróciła uwagę na sytuacje humorystyczne oraz podkreśliła walory edukacyjne i poznawcze książek.
Dzięki ciekawym opowieściom naszego gościa wśród dzieci rozbudziła się ciekawość i zainteresowanie książkami oraz chęć odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książeczek do domu.
Dzieci wyciągnęły ze spotkania bardzo ważny wniosek - warto czytać książki.
Na zakończenie Pani Basia zaprosiła wszystkie dzieci wraz z rodzicami do odwiedzania i korzystania z zasobów biblioteki, wręczając im kolorowe zaproszenia – zakładki do książek.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i poświęcony nam czas.

opracowała: Iwona Mielnicka