Wyniki rekrutacji do przedszkola

Wyniki rekrutacji w formacie PDF

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia można składać w dniach 26.04 - 07.05.2018r.