• 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Ogólnoszkolny konkurs na logo Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie

Organizatorzy/Komisja Konkursowa:
 • Marta Trzcińska (nauczyciel techniki biurowej)
 • Marek Prusaczyk (nauczyciel plastyki)
 • Krzysztof Gawrych (nauczyciel Informatyki)
Cele konkursu: - rozwijanie kreatywności  uczestników konkursu,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami   
 • komunikacji niewerbalnej,
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy
 •   z zakresu różnych technik plastycznych
 • wykorzystanie zwycięskiej pracy jako oficjalne logo szkoły
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły  ponadgimnazjalnej

Technika prac: dowolna

Czas trwania konkursu: 8.05.2007 – 8.06.2007r.

Ogłoszenie wyników: 23 czerwiec – zakończenie roku szkolnego

Nagrody: Komisja przyzna I miejsce dla najlepszej pracy, a także trzy wyróżnienia (po jednym dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)

Komisja rości sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w części lub całości i do wnoszenia zmian w pracy, która będzie wykorzystana na oficjalne logo szkoły.

Prace należy  składać do organizatorów konkursu w terminie do 8 czerwca 2007r