Ogólnoszkolny konkurs na logo Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie

Organizatorzy/Komisja Konkursowa:
  • Marta Trzcińska (nauczyciel techniki biurowej)
  • Marek Prusaczyk (nauczyciel plastyki)
  • Krzysztof Gawrych (nauczyciel Informatyki)
Cele konkursu: - rozwijanie kreatywności  uczestników konkursu,
  • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami   
  • komunikacji niewerbalnej,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy
  •   z zakresu różnych technik plastycznych
  • wykorzystanie zwycięskiej pracy jako oficjalne logo szkoły
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły  ponadgimnazjalnej

Technika prac: dowolna

Czas trwania konkursu: 8.05.2007 – 8.06.2007r.

Ogłoszenie wyników: 23 czerwiec – zakończenie roku szkolnego

Nagrody: Komisja przyzna I miejsce dla najlepszej pracy, a także trzy wyróżnienia (po jednym dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)

Komisja rości sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w części lub całości i do wnoszenia zmian w pracy, która będzie wykorzystana na oficjalne logo szkoły.

Prace należy  składać do organizatorów konkursu w terminie do 8 czerwca 2007r