• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Informacje na temat aktualnych planów zajęć

W związku z licznymi pytaniami o plany zajęć dla szkół zaocznych informuję iż, nie umieszczam ich na stronie gdyż nie otrzymuję ich z Sekretariatu Szkoły. Proszę dzwonić do szkoły, i zgłaszać taką potrzebę może to spowoduje, iż kolejne plany się pojawią. Pozdrawiam.