• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
Przypominam, iż słuchacze ZSPi którzy nie złożą prac do 23.01.07 zostaną skreśleni z listy. Osoby zaś, które złożyły prace z wszystkich przedmiotów, ale nie przystąpiły do egzaminów powinny napisać podanie z prośbą o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.
Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z wszystkich egzaminów powinni złożyć indeksy w sekretariacie szkoły w celu zaliczenia semestru.