• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Skrypt do obliczeń punktów na podstawie WSO

Przygotowałem skrypt do wyliczania liczby punktów na podstawie wartości procentowych ustalonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Zapraszam do testowania skryptu.