Skrypt do obliczeń punktów na podstawie WSO

Przygotowałem skrypt do wyliczania liczby punktów na podstawie wartości procentowych ustalonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Zapraszam do testowania skryptu.