• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Harmonogram pracy nauczycieli

Harmonogram pracy nauczycieli realizujących zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne od 25.05.2020