Nauka zdalna

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych zachęcamy uczniów do korzystania z materiałów dostępnych w Internecie rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

(pj)