• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

     Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do światowej kampanii „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY” pod patronatem „ Fundacji po Drugie”.
     Co roku przez pierwszych 19 dni listopada Fundacja po Drugie we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii, która rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.
     Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
     Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
     Nasza społeczność szkolna chce budować świat, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży, dlatego przez 19 dni listopada uczniowie wraz z wychowawcami podejmowali różne działania, które wpisywały się w myśl przewodnią akcji – razem z nami buduj świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.
     W naszej szkole odbywały się pogadanki, spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami Służby Więziennej Zakładu Karnego z Przytuł Starych „Mowa nienawiści. Hejt”, seans filmowy „Dobro przeciw przemocy” oraz mecz towarzyski Nauczyciele kontra Uczniowie „Dwie bramki – jeden cel”.
     Uczniowie przez własną twórczość powiedzieli NIE przemocy. Powstała galeria plakatów pt. „Mój pozytywny przekaz dla innych”.
Nasze koleżanki i koledzy wzięli udział w konkursach:
W konkursie plastycznym „Dobro podaj dalej”. W kategorii IV – VIII:
1 miejsce: Bartosz Prachniak kl. VIII
2 miejsce: Oliwia Marzewska kl. VIII
3 miejsce: Zuzanna Waśkiewicz kl. Va
W konkursie literackim „Słowo może wiele”, wyróżniono:
1 miejsce: Aleksandra Gontarzewska kl. VI (opowiadanie)
2 miejsce: Aleksandra Zielińska kl. VI (napisanie tekstu piosenki)
3 miejsce: Wiktoria Prusińska kl. VII (wiersz)
Wyróżnienia:
Lena Mażewska kl. V (opowiadanie)
Joanna Sakowska kl. Vb (opowiadanie)
Gabriela Korzeniecka kl. VI (wiersz)
GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!
     Podsumowaniem całej akcji był koncert „Pozytywny Przekaz”. Mówią, że muzyka łagodzi obyczaje. Piosenki zaśpiewane przez uczniów i nauczycieli wybrzmiały głośno przeciwko złu i pokazały, że razem możemy wiele.
Codziennie budujmy świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Teksty zgłoszone na konkurs literacki „Słowo może wiele”

M.Z.