• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

„Do krainy Edukolandii drzwi Wam otwieramy” – uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klasy I

     W dniu 30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lelisie odbyło się uroczyste ślubowanie i  pasowanie na ucznia. Część artystyczną pod kierunkiem wychowawczyni klasy I - pani Jolanty Białobrzeskiej przygotowali uczniowie klasy I, II, III, Vb oraz przedstawicielki samorządu uczniowskiego. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni: dyrekcja, wychowawcy klas 0-III, uczniowie oraz  rodzice uczniów.
    Podczas akademii uczniowie klasy I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych  miesiącach  nauki w szkole podstawowej. Swój program artystyczny rozpoczęli wspaniałym wykonaniem walca angielskiego. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
     Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wicedyrektor  wręczyła  pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, wychowawczyni dopilnowała odbicia symbolicznego odcisku palca w kronice szkolnej a rodzice wręczyli dzieciom pamiątkowe medale i upominki. Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

J.B.