• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Lekcja demokracji

     Wybory do samorządu uczniowskiego to dla młodych ludzi okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Pokazują uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i że mają prawo do wyrażania własnego zdania.
     Udział w wyborach do samorządu uczniowskiego to świetna lekcja demokracji, która w naszej szkole odbyła się 26 września 2019 r. Tajne, bezpośrednie i powszechne głosowanie wyłoniło samorządową reprezentację szkoły.
     W głosowaniu na Przewodniczącego SU wzięło udział 104 uczniów. Każdy z nich oddawał swój głos na jednego z 15 kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza.
     Po podliczeniu głosów wyłoniono Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Lelisie. Została nią, zdobywając 37% głosów,  

Dominika Zawrotna z kl. VIII.

    Zastępcą Przewodniczącej SU wybrano (10% głosów) – Nikolę Prusińską z kl. Vb. Opiekunem SU została Katarzyna Brzuzy, która spośród 19 nauczycieli kandydujących do funkcji opiekuna SU otrzymała największą liczbę głosów.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkoły oraz jej społeczności.

(kb)