• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Święto Patrona Szkoły

 „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem drogi".

Kardynał Stefan Wyszyński „Idącym w przyszłość”

 

     Te słowa Patrona są dla nas mobilizujące i ważne. O ich randze świadczy fakt, że znalazły się w tekście naszego szkolnego hymnu. Uczniowie i nauczyciele od wielu lat  próbują naśladować je w codziennym życiu.
     W piątek 24 maja 2019 r. przeżywaliśmy Święto Szkoły, przygotowane przez Grupę Artystyczną. 18 – lecie nadania placówce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego połączone zostało z uroczystym przekazaniem sztandaru szkoły młodszym uczniom.
     Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym. Liturgii przewodniczył proboszcz Janusz Kotowski, który w homilii wskazał na potrzebę naśladowania wartości, jakim hołdował Prymas Tysiąclecia.
     Następnie zgromadzeni opuścili świątynię i udali się do szkoły na dalszą część uroczystości. Złożono kwiaty przy obelisku poświęconym Patronowi.
     W części artystycznej wystąpili głównie uczniowie kl. VIII SP oraz III PG, opuszczający niedługo mury naszej szkoły. Przypomnieli  najważniejsze myśli i przesłania związane z posłannictwem religijnym, obywatelskim i społecznym Kardynała. Słowa Prymasa wyraziście czytał ks. Łukasz Ładyżyński, nauczyciel religii. Pomiędzy naukami Patrona i  recytacją wierszy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim wszyscy zgromadzeni wspólnie śpiewali pieśni. Akademię uświetnili tanecznie uczniowie kl. 0 i 1 SP.
     Podczas akademii ogłoszono wyniki cyklicznie organizowanego w naszej szkole konkursu wiedzy o Patronie. Nagrodzono także prace plastyczne i prezentacje multimedialne. Laureaci otrzymali gratulacje, nagrody i gromkie brawa.

 „Patron Prymas świeci nad nami swoim wielkim niepowtarzalnym blaskiem patrioty i biskupa”.

(kb)