• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Szkolny Dzień Profilaktyki „Dzień na Tak”

     W dniu  21.03. 2019 r. w Szkole Podstawowej  w Zespole Szkół w Lelisie zorganizowany został Szkolny Dzień Profilaktyki „Dzień na Tak”, którego celem było propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia.
     W ramach tej akcji podjęto różnorodne działania skierowane do uczniów naszej szkoły o charakterze wychowawczo – profilaktycznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak bardzo ważne jest w życiu dokonywanie właściwych wyborów i podejmowanie mądrych decyzji oraz wskazanie młodzieży alternatywnych sposobów dobrej zabawy i spędzania czasu wolnego. Urozmaicone zajęcia wychowawcze (szkolna gra profilaktyczna, konkursy, gry i zabawy) umożliwiły uczniom rozwijanie umiejętności psychospołecznych, promowania zdrowego stylu życia oraz wskazania szkodliwości działania substancji uzależniających na organizm człowieka. Zaproszeni goście (pielęgniarka,  policjant, strażacy) pomogli uczniom w zdobywaniu tej wiedzy oraz pokazali, że można żyć z pasją bez nałogów.
     W ramach akcji odbyły się :
1. Klasowe  gry profilaktyczne pod hasłem „Prowadź zdrowy, aktywny tryb życia, bez palenia, narkotyków, dopalaczy i picia”,
2. Sportowe stacje zadaniowe „Trzymaj formę”,
3. Stoiska profilaktyczne:

 • Stoisko Zdrowia – spotkanie z pielęgniarką, możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi  i oceny sylwetki ciała,
 • Stoisko „Zdrowo przez życie” - degustacja zdrowej żywności,
 • Stoisko „Wiem więcej – nie popełniam błędów” (ulotki, broszury, poradniki, czasopisma),
 • Stoisko „ Uczę się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej”,
 • Stoisko „Czy wiesz, że…?” – spotkanie z policjantem,
 • Stoisko „Bezpieczniej…” – spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie

4. Wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy uczniom za udział w akcji, a organizatorom za wspaniałą zabawę!

(kb,jb,ag)