Dzień Ziemi

9 maja 2018 roku w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się apel poświęcony Dniu Ziemi. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VII pod kierunkiem wychowawcy Danuty Prachniak.

20 kwietnia2018r. p. Elżbieta Dawid przeprowadziła dla chętnych uczniów Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej. Najlepsi uczniowie otrzymali w nagrodę książki i dyplomy, a rozdanie ich odbyło się przed występami uczniów.