Wyniki Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

      

      Dnia 6 grudnia 2017r. odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, skierowany do uczniów klas IV – VII. Celami konkursu było:

• pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych,

Ÿ rozwijanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji,

• otwartość do dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami,

• rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników,

• rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Wśród 18 uczestników, którzy musieli rozwiązać test złożony z 45 pytań: zamkniętych oraz otwartych, wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce    –  Miłosz Sęk, ucz. kl. IV

II miejsce  –  Wiktoria Chaberek, ucz. kl. VI

III miejsce – Patrycja Czeropska, ucz. kl. VII

                         Wiktoria Prusińska, ucz. kl. V

                oraz Kamila Orzechowska, ucz. kl. VII.

Organizatorami konkursu były: p. Ewa Chorąży oraz p. Marta Zerhau.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!

                                                                                                  Ewa Chorąży