Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

         4 września o godzinie 9.00 dał się słyszeć głos dzwonka, który obwieścił rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Pani dyrektor mgr Urszula Laska w krótkim przemówieniu serdecznie powitała zebranych – uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników obsługi oraz administracji. W kolejnych słowach swojego wystąpienia pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym - nauczycielom wyrozumiałości  i cierpliwości, a uczniom, zapału w zdobywaniu wiedzy. Następnie dzieci i młodzież pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji - plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.

        Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było, o czym uczniowie przypomnieli podczas akademii pt. „Był taki wrzesień… Jest taki wrzesień…” z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 r. „Dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb”.

         Nie zapomnijmy o tych, którzy 78 lat temu rozpoczęli heroiczną walkę w obronie naszej ojczyzny. Pamiętajmy o tych wszystkich, których śmierć, przelana krew, poniesione trudy spowodowały, że dziś jesteśmy wolni, że możemy  bez lęku przystąpić do naszych uczniowskich zadań w nowym roku szkolnym.

 Oby zdobywanie i krzewienie wiedzy było dla nas fascynującą przygodą,

odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie,

rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań w czasie pokoju.

 Powodzenia w nowym roku szkolnym!

                                                                                                                                                (pj)