Konkurs wiedzy o Hymnie Narodowym

8 czerwca w naszej szkole odbył się „Konkursu wiedzy o Hymnie Narodowym” dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, pod auspicjami samorządu uczniowskiego.

Konkurs przebiegał w trzech etapach.

Jako pierwszy odbył się test wiedzy o Hymnie Narodowym, w którym brali udział uczniowie w trzech grupach wiekowych:

 I-          Klasy IV –VI szkoły podstawowej

II-         Klasy I – III publicznego gimnazjum

III-        Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Komisja Konkursowa /jury/ w składzie :

  1. Pan/i/ Celina Bałon
  2. Pan/i/ Krzysztof Gawrych
  3. Pan/i/ Anna Kurzyna

ustaliła, że do konkursu zgłosiło się 53 uczniów ze szkoły podstawowej, 107 uczniów gimnazjum oraz 13 uczniów ZSZ. Na podstawie  przeprowadzonego testu  wyłoniono zwycięzców:

Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Kamila Orzechowska

II miejsce – Anna Sakowska

III miejsce – Sara Ejzemberg

Publiczne Gimnazjum:

I miejsce – Daniel Kaliszewski

II miejsce – Patryk Przybyła

III miejsce – Julia Krystian

ZSZ:

I miejsce – Maksymilian Szymański

II miejsce – Mateusz Aptacy

III miejsce – Damian Mażewski

W drugiej kolejności odbył się konkurs „klasowego” śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”, w którym brali udział uczniowie w trzech grupach wiekowych:

I-             Klasy „0”- III – szkoły podstawowej

II-            Klasy IV –VI szkoły podstawowej

III-           Klasy I – III publicznego gimnazjum

Komisja Konkursowa /jury/ w składzie :

  1. Pan/i/ Marek Prusaczyk
  2. Pan/i/ Aldona Gumkowska
  3. Pan/i/ Jolanta Białobrzeska

wyłoniła zwycięzców:

Szkoła Podstawowa klasy „0”- III:

I miejsce – klasa „0” – oddział przedszkolny

I miejsce – klasa III

Szkoła Podstawowa klasy IV –VI:

I miejsce – klasa IV

Publiczne Gimnazjum:

I miejsce – klasa III b

Jako ostatni został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „ Zilustrowanie wybranej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego”, w którym brali udział uczniowie klasy „0”- III – szkoły podstawowej.

Komisja Konkursowa /jury/ w składzie :

  1. Pan/i/ Dorota Zaniewska
  2. Pan/i/ Aldona Gumkowska
  3. Pan/i/ Jolanta Białobrzeska

ustaliła,że do konkursu zgłoszono 30 prac uczniów z klas „0”-III szkoły podstawowej, z których   wybrano najciekawsze prace, zgodne z tematyką i założeniami konkursu:

I miejsce – Joanna Sakowska klasa II b

II miejsce – Maria Staniek klasa II b

III miejsce –  Gabriela Korzeniecka klasa III

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!                                

 Samorząd Szkolny wraz z opiekunami!