Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018r. w Zespole Szkół w Lelisie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości uczestniczyli: wójt Gminy Lelis, Dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, Proboszcz Parafii w Lelisie, Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Lelisie, uczniowie oraz rodzice.
Zakończenie roku szkolnego było doskonałą okazją do uhonorowania najlepszych uczniów i sportowców. Pożegnaliśmy absolwentów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy zakończyli poszczególne etapy w swojej edukacji. Był to również moment na podziękowanie nauczycielom za ich codzienną pracę. Podczas uroczystości odbyło się pełne wzruszeń pożegnanie z Panią Dyrektor Urszulą Laska, która z nowym rokiem szkolnym odchodzi na emeryturę. Dzieci z zerówki pod opieką Pani Lucyny Parzych zaprezentowały piękne układy taneczne. Ostatni  pokaz mieli też absolwenci gimnazjum - wspólnie wykonali dwie piosenki.  Po oficjalnej części wszyscy uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami w klasach. Uroczystość przygotowały klasy drugie gimnazjum wraz z wychowawcami - Panią Wiesławą Chaberek, Panią Elżbietą Dawid.

Opracowała: Elżbieta Dawid