• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie od 04.05-08.05.2020

ZAŁĄCZNIKI
Zarządzenia Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis na rok szkolny 2020/2021.
WNIOSEK
KLAUZULA RODO