• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Wyniki rekrutacji

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w ZS im. Kard. Stefana Wyszyńskiego jest udostępniona na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.