Wyniki rekrutacji

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w ZS im. Kard. Stefana Wyszyńskiego jest udostępniona na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.