Wyniki rekrutacji do przedszkola

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia można składać w dniach 26.04 - 30.04.2019r.

Lista dzieci zakwalifikowanych - I etap rekrutacji.