• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia można składać w dniach 26.04 - 30.04.2019r.

Lista dzieci zakwalifikowanych - I etap rekrutacji.