Informacja dla Rodziców

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów z terenu miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego na spotkanie dotyczące egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Józefa Bema w Ostrołęce, ul. Traugutta 1.