• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem pierwszej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie ZASiP:

http://www.zasip.lelis.pl/index.php/stypendia-szkolne/12-stypendium-szkolne-w-roku-szkolnym-2020-2021

(pj)