• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Lelisie w porozumieniu z  organem prowadzącym wznawia od dnia 18.05.2020r.  działalność opiekuńczą przedszkola.

Z poważaniem
dyrektor
Marta Trzcińska