• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

W naszej szkole został zorganizowany konkurs matematyczny MasterMatematyk 2021, który odbył się zdalnie 16 i 29 kwietnia 2021r.
z powodu panującej pandemii Covid-19. Konkurs był rozgrywany w formie międzyklasowej. Uczniowie rywalizowali w grupach:
klasy IV-V, VIa i VIb oraz VII i VIII.


Zwycięzcami zostali:
w grupie klas IV-V:
Marcelina Wołosz ucz. kl.IV

w grupie klas VIa i VIb:
Iga Gerwatowska ucz. kl.VIa

w grupie klas VII-VIII:
Julia Szymczyk ucz. kl.VIII

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody w formie gry planszowej oraz książki, której sponsorem była Rada Rodziców.


SKŁADAMY GRATULACJE I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
W NAUCE MATEMATYKI!

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Jolanta Olkowska
Agnieszka Bacławska