• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

„19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY – 2020”

W dniach 03-19.11.2020r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie zorganizowana została coroczna akcja profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy „Wolę uczyć się i główkować, niż z używkami obcować. 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – 2020”, której celem było propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów i przemocy stylu życia.

W szkole zostały podjęte różnorodne działania skierowane do uczniów o charakterze wychowawczo – profilaktycznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jak bardzo ważne jest w życiu dokonywanie właściwych wyborów i podejmowanie mądrych decyzji.

W ramach akcji w formie stacjonarnej oraz w formie kształcenia na odległość odbyły się różnorodne działania:

  • Dzień edukacji zdrowotnej „Mały człowiek już to wie, że używkom mówimy NIE”.

Pogadanki edukacyjno-profilaktyczne . Przygotowanie plakatów „Mały człowiek już to wie, że używkom mówimy NIE”. Zorganizowanie wystawy w szkole.

Godziny wychowawcze o tematyce profilaktyki uzależnień.

  • „ Planszówki alternatywą dla uzależnień. Graj pionkiem, nie myszką”.

Zakupiono gry edukacyjno-profilaktyczne, które będą stanowiły bazę dydaktyczną stworzonego w szkole punktu gier planszowych dla uczniów.

Pomarańczowy dzień w szkole „Budujemy świat wolny od przemocy”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego przyszły ubrane na pomarańczowo, który jest kolorem ostrzegawczym.

  • „Pozytywny dzień z emotikonkami”.

Dzieci z oddziału „0” stworzyły własne pozytywne emotikonki i utworzyły z nich serce - powstała galeria na szkolnym korytarzu.

Odbył się również konkurs szkolny (online) na przygotowanie hasła lub napisanie wiersza pt. „Wolę uczyć się i główkować, niż z używkami obcować”. O wynikach informowaliśmy na stronie szkoły.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do lektury twórczości naszych koleżanek. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w poniedziałek 30.11.2020r. Uczniowie otrzymali upominki.

Nagrody ufundował Wójt Gminy Lelis pan Stefan Prusik i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelisie . Dziękujemy!

20201127 112250     20201126 125534

 

pedagog szkolny Aldona Gumkowska