• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Zapraszamy uczniów kl. 0 – 8 do udziału
w SZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKOWO – PLASTYCZNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„I LOVE ENGLISH”


Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0” – 3 oraz 4 - 8 szkoły podstawowej . Każdy poziom („0”, 1, 2, 3, 4-6 oraz 7-8 ) oceniany będzie osobno.

Klasy „0”-3 - Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, np. „coffee” ułożone z ziaren kawy.
Technika wykonania pracy – dowolna, format – A4 lub A3.
Klasy 4-8 - Konkurs polega na stworzeniu z różnych materiałów (zapałek, patyków, papieru, kamyków…… wszystkiego co Wam wpadnie w ręce ) jednej z czterech wybranych atrakcji znajdujących się w Londynie (Big Ben, The Shard, Buckingham Palace lub Tower Bridge). Postarajcie się, żeby Wasze prace jak najbardziej odzwierciedlały rzeczywistość i żeby były w miarę duże. Dodatkowo, dołączcie opis w języku angielskim (100 słów).

Pracę należy: na odwrocie podpisać, zapakować w kopertę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły do dn. 23 listopada 2020r.
Ogłoszenie wyników konkursu – 30 listopada 2020r. na stronie internetowej szkoły.
Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Regulamin


E. Chorąży
M. Zerhau