• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

     W dniu 3 listopada 2020r. odbyło się pasowanie na ucznia. W tym roku, ze względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz kolegów i koleżanek z klas II i III.
Pasowanie  to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.
     Uczniowie klas pierwszych ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami.
"Ślubuję być dobrym Polakiem
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starał być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom."
     W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do grona uczniów naszej szkoły. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Pani Wicedyrektor Justyna Przeradzka poprzez dotknięcie ogromnym, zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka  zamieniała go w prawdziwego ucznia.

     Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a także wyprawki czytelnicze, które zostały przygotowane dla każdego dziecka w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, mającej na celu promowanie i rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. Były też wspólne zdjęcia, zabawy i projekcja bajek.
    Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów  w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym i kolejnych świadectwach szkolnych.

(pj)