• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie uprzejmie informuję, iż posiada środki finansowe z wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na pokrycie kosztu posiłku dzieci w szkole. Bezpłatne posiłki w szkole z ww. przysługują, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm). 100 % kryterium dla osoby w rodzinie wynosi – 528 zł; natomiast 150 % kryterium dla osoby w rodzinie wynosi – 792 zł.
Rodziny, które planują skorzystać z bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkole powinny złożyć podanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie, podając imię i nazwisko dziecka, szkołę do której uczęszcza oraz koszt pełnego gorącego posiłku – obiadu obowiązujący w danej szkole.