• 01
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

W szkole  do odebrania są loginy i hasła do pobrania wyniku egzaminu ósmoklasisty.Wyniki można sprawdzać od 31 lipca 2020 roku od godziny 10.00. Wydawanie zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w szkole w dniu 31.07.2020r. od godziny 14.00.