• 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, podaję harmonogram wręczania świadectw szkolnych oraz zdawania podręczników szkolnych w dniu 26.06.2020r.
Harmonogram:
8.00- klasa VIII
9.00-9.30- klasa VII
9.35-10.05- klasa VI
10.10-10.40- klasa IV-VA
10.45-11.15- klasa VB
11.20-11.50 klasa III
11.55-12.25 klasa II
12.30-13.00 klasa I
13.05-13.35 klasa "O"

Proszę też o dostosowanie się do niżej podanych wytycznych:

 1. Uczeń przychodzi na wyznaczoną godzinę, w przypadku klas O-III proszę, aby dziecku towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła.
 2. Każdy uczestnik musi mieć maseczkę i zdezynfekować ręce.
 3. Uczniowie klasy VIII proszeni są o zabranie ze sobą oprócz maseczki, długopisu i rękawiczek (niezbędne w trakcie podpisywania odbioru dokumentów).
 4. Po otrzymaniu świadectwa opuszczamy budynek szkoły.Proszę o niegrupowanie się.
 5. Świadectwa mogą być odebrane indywidualnie w późniejszym terminie.
 6. Podręczniki powinny zostać zapakowane w torbę jednorazową i podpisane (imię , nazwisko, klasa). Przy zdawaniu należy otwierać kolejno książki i podawać numery

Z poważaniem
Dyrektor Marta Trzcińska